Gilbert De Clercq ontvangt Lean and Green Star!!!

In 2011 diende Gilbert De Clercq een project in bij het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) en engageerde zich om over een periode van 5 jaar zijn CO2-uitstoot met minstens 20 % te verminderen, een vermindering die na goedkeuring door het VIL bekroond wordt met een Lean and Green Star.

Begin vorig jaar werd er een werkgroep samengesteld. Zij dienden eind juli een lijvig rapport in voor het bekomen van een Lean and Green Star.

Onze inspanningen bleken bijzonder succesvol vermits de totale CO2-uitstoot in 2016 liefst 21,37 % lager lag dan in 2011.

De vooropgezette doelstelling werd behaald en de Lean and Green Star werd ons dinsdag 06/02/2018 toegekend.

De toekenning van de Lean and Green Star is de bevestiging van onze continue inspanningen om duurzaam te ondernemen.

Milieubewust ondernemen waarbij de mens centraal staat vormt immers de basis van onze dienstverlening!