DOPRAVA

Vďaka nášmu vlastnému vozovému parku pozostávajúcemu z 300 vozidiel a 450 návesov ponúkame dopravné, distribučné a zasielateľské  služby v rámci Európy tuzemským aj zahraničným zákazníkom. Naše portfólio zákazníkov sa skladá predovšetkým z týchto odvetví: FMCG, potravinárstvo, baliarenský priemysel, farmaceutický priemysel, chemické odvetvie a stavebníctvo.

Naše služby však využívajú aj podniky z ostatných odvetví: kľúčom je naša flexibilita.  Spoločnosť Gilbert de Clercq je popredným hráčom na trhu s veľkoobjemovou prepravou v Belgicku. Z našich strategicky umiestnených pobočiek v Belgicku, na Slovensku a v Španielsku ponúkame komplexné služby a napĺňame potreby vnútroštátnej aj medzinárodnej prepravy zákazníkov. Ponúkame tiež prepravu s kontrolovanou teplotou, kontajnerovú prepravu z a do našich skladov, vrátane na mieru šitých distribučných činností po celej Európe.

Všade, kde je to možné, vyvíjame multimodálne riešenia, pretože myslíme na ľudí aj na životné prostredie. Každodenne čelíme výzve JIT (just-in-time) nakládky a dodávky do výrobných areálov. Zabezpečujeme aj dodávky v noci s cieľom maximalizovať flexibilitu našich zákazníkov.

Vďaka pravidelne školeným vodičom a dokonale udržiavanému modernému vozovému parku dosahujeme vysokokvalitné štandardy a rešpektujeme životné prostredie.

Váš cieľ, naša destinácia!

Inovatívne dopravné riešenia

INTEGRÁCIA

Inovatívne dopravné riešenia v kombinácii s neustálym zlepšovaním procesov tvoria stabilnú základňu pre našich skúsených zamestnancov. End-to-end integrácia nám umožňuje poskytovať zákazníkom potrebnú transparentnosť a rýchlosť, čím  môžeme spoločne ešte viac zvyšovať spoľahlivosť našich služieb.

Naše monitorovacie zariadenia nám umožňujú nepretržite sledovať kde sa tovar nachádza a garantovať dodanie v súlade so štandardmi našich zákazníkov.

Udržateľný praktický prístup v kombinácii s nepretržitou dostupnosťou tvoria DNA našich profesionálnych služieb.

Vďaka použitiu e-CMR zjednodušujeme následné kroky a administratívu našich zákazníkov a prispievame k zlepšeniu životného prostredia.

Máte záujem o na mieru šité prepravné riešenia? Kontaktujte nás.

Kontaktujte nás.