Náš tím a životné prostredie

UDRŽATEĽNOSŤ

Udržateľné podnikanie so zameraním na ľudí tvorí základ našich služieb.

Ocenenie Lean and Green Star, účasť na konzorciu Connect 2LNG consortium a podpis chartySustainable Logisticsje len zopár príkladov nášho úsilia znížiť ekologickú stopu.

Už niekoľko rokov sme laureátmi Voka Charty pre udržateľné podnikanie, v rámci ktorej rok čo rok podnikáme rôzne akcie v kontexte 17 SDGs.
Okrem toho sme hrdými držiteľmi striebornej medaily EcoVadis. S týmto výsledkom patríme medzi 25 % najlepších spoločností hodnotených spoločnosťou EcoVadis.

Gilbert De Clercq je jednou z dvoch belgických prepravných spoločností, ktoré testujú LHV vozidlá v rámci pilotného projektu flámskej vlády. Použitie LHV ťahaných LNG kamiónmi znižuje emisie CO2 o viac ako 25 %.

Naše najnovšie sklady v Belgicku získali certifikát Breeam a využívajú zelenú elektrinu. Všetky naše budovy sú vybavené solárnymi panelmi, plné LED osvetlením a disponujeme veternou turbínou.

Naďalej investujeme do zelených a udržateľných logistických riešení.