Gilbert De Clercq je „Super Transporteur“ za uplynulých 30 rokov!

Podarilo sa nám to!  Gilbert De Clercq je víťaz ocenenia „Super Transporteur“ za uplynulých 30 rokov! Ďakujeme Vám za obrovské množstvo hlasov, Vašu vrelú podporu a v neposlednom rade ďakujeme nášmu skvelému tímu Gilbert De Clercq.